Visie op coaching

Executive & business coaching op 6 wielen

‘Mens sana in corpore sano,’ zei de Romeinse dichter Juvenalis ooit. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Als we dit doortrekken naar de werkomgeving krijgen we iets als: ‘Mens et corpore sana in organizatio sano’. Ofwel: de manager of medewerker die zich goed voelt, biedt de organisatie het beste van zichzelf. Je neemt jezelf immers mee naar je werk.


Coachingsmodel
Camper Coaching is maatwerk en vooral improvisatie. Maar dit wil niet zeggen dat er geen visie ‘onder’ ligt. Hieronder is daarom het coachingsmodel afgebeeld. En inderdaad, een toelichting is wel op z’n plaats.

Het Camper Coaching coachingsmodel

Kern
In de Camper Coaching kijken we naar zowel de mens als naar je werk. De binnenste cirkel (why-how-what) focust op je werk(omgeving), de buitenste ring (autonomie-purpose-meesterschap) op jou als persoon. We diepen dit verder uit…

De binnenste ring: je werk(omgeving)
De drie woorden why-how-what zijn grootgemaakt door Simon Sinek. Sinek’s boodschap is eenvoudig: zorg voor een sterke ‘why’ en de rest volgt vanzelf. Hoe inspirerend ook, het doet in mijn ervaring geen recht aan de werkelijkheid. Als je producten en diensten maakt in onze snel veranderende wereld moet álles kloppen: wat je doet, waarom je het doet en hoe je het doet. Om simultaan te innoveren op deze drie dimensies heb ik de Lean Story Design mindset ontwikkeld en er een drieluik over geschreven.

In de Camper Coaching gaan we parellel aan de slag met de drie dimensies van werk: wat, waarom en hoe. De coach is ervaren in alle drie gebieden en schakelt hier gemakkelijk in.
De buitenste ring: je persoon
De combinatie van de woorden autonomy, purpose en mastery komt niet van mij, maar van auteur Daniel Pink. In zijn bestseller Drive onderscheidt Pink twee soorten motivatie. Bij extrinsieke motivatie stopt het gedrag als je de incentive wegneemt. Een verkoper die gedreven wordt door geld verdienen, is niet langer gemotiveerd als de bonusregeling komt te vervallen. Intrinsieke motivatie daarentegen komt, zoals het woord doet vermoeden, van binnenuit. Zelfontplooiing, trots en verbondenheid zijn voorbeelden van innerlijke drijfveren. Intrinsieke motivatie bestaat volgens Pink uit drie elementen: autonomie, meesterschap en zingeving.

Pink – Dan voor vrienden – doet net als Sinek iets goed. Hij verwoordt op een heldere wijze wat mensen motiveert. Pink is ervan overtuigd dat meesterschap ontstaat daar waar autonomie en zingeving samenkomen. Ondanks het feit dat er zeker een nuance* te plaatsen is, is de driedeling van Pink zeer bruikbaar in de Camper Coaching.

* Intrinsieke gemotiveerde mensen zijn nog steeds mensen. Met hun ups en downs, met enthousiasme en weerstand. En in mijn ervaring hebben ook intrinsiek gemotiveerde mensen vaak moeite met de verantwoordelijkheid die autonomie met zich meebrengt. De teamleden die wel over dit verantwoordelijkheidsbesef beschikken, nemen niet zelden de druk op zich. Het zijn de mensen die opruimen na een feestje, terwijl de klaplopers zich met een smoes uit de voeten maken.


Call Now Button
Translate »