Interventie coaching

Executive & business coaching op 6 wielen

Veel mensen ervaren een sluimerende ontevredenheid over hun leven. En dan vooral over hóe ze hun leven leven. Dit begint als onrust. Deels onderbewust bouwt zich een druk op, als de magmakamer onder een vulkaan. En op een dag komt de onrust tot uitbarsting. Dit is allemaal energie en die kun je maar beter positief benutten… 


Het roer om
Coaching heeft vaak het karakter van spalken. Van ‘oplappen’ zodat je ‘er weer tegenaan kunt’. Zolang je in een (werk)omgeving zit waar je geen voldoening vindt, is deze vorm van coaching dweilen met de kraan open.

Als je volledig vast zit, ben je gebaat bij iets dat ‘interventie coaching’ wordt genoemd*. Hierin ga je terug naar je basis, ongeacht de consequenties. Het doel is altijd verandering vanuit je ware kern. Daar is nieuwsgierigheid voor nodig en een flinke dosis lef. 

Met interventiecoaching ga je op zoek naar het vuur in jezelf.

Zorgvuldigheid
Interventiecoaching vraagt om een grote mate van zorgvuldigheid. Voorafgaand aan de coaching plannen we daarom een telefonische intake. Hierin bespreken we in vertrouwen wat de ernst van de impasse is en bepalen we samen of Camper Coaching de juiste stap voor je is. Het kan zijn dat je meer gebaat bent bij een traject in het ‘reguliere’ circuit of past je coachingsvraag beter bij een coach uit mijn netwerk. Desgewenst kan een van hen aanhaken bij de Camper Coaching en ga we met twee man met je ‘aan de slag’.


* Interventie coaching wordt ook gebruikt in de context van onorthodoxe, soms zelf schadelijke vormen van coaching waar de coachee met geweld wordt ‘opengebroken’. Ter geruststelling: de CamperCoach zoekt een ingang, maar gebruikt nooit explosieven. 

Call Now Button
Translate »